CE İşareti Nedir?

"CE" harfleri, kelimenin tam anlamıyla "Avrupa Uyumu" anlamına gelen Fransızca "Conformité Européene" ifadesinin kısaltmasıdır. CE İşareti "artık....

CE Belgesi

CE Belgesi, CE Sertifikası, CE Belgelendirme CE Belgesi nasıl alınır, AT Uygunluk Deklerasyonu nedir, AT Uygunluk Beyanında Neler Bulunmalıdır, CE İşareti nasıl iliştirilir, CE Belgesi nedir?

Hemen Başvur

CE Belgeniz için ücretsiz fiyat teklifi almak istiyorsanız. Formumuzu Doldurmanız Yeterli

Türk Akreditasyon Kurumundan akredite  Kuruluşumuz ile Makineler, Aydınlatma Armatürleri, Ev Tipi Cihazlar, Bilgi Teknolojisi vb. Cihazlar başta olmak üzere her alanda kaliteyi esas alarak güvenli yaşama katkı için çalışıyoruz.

CE Belgelendirme , Uluslararası Onaylar, Laboratuvar işlemleri için uzmanlığımızdan yararlanın.

CE işareti Kılavuzu

CE işareti, bir ürünün Avrupa Birliği (AB) sağlık, güvenlik ve çevre koruma direktifleri ve yönetmeliklerine uygunluğunun anahtar bir göstergesidir (ancak kanıtı değildir).

Ürününüz CE işareti gerektiren bir direktif kapsamına giriyorsa, ürünün geçerli şartlara uygun olmasını sağlamalı ve Avrupa Ekonomik Alanında (AEA) piyasaya sürmeden önce CE işaretini eklemelisiniz. Ürününüz Avrupa dışında üretiliyorsa, bu aynı derecede geçerlidir. İlk kez Avrupa pazarına yerleştirilen ikinci el ürünler de CE işareti gerektirmektedir.

Çoğu zaman CE işareti ticari pasaport olarak tanımlanır çünkü ürünlerin Avrupa pazarında serbest dolaşımını sağlar. AB mevzuatına göre, AB Üye Devletlerinin CE işaretli ürünlerin piyasaya sürülmesini kısıtlamalarına izin verilmemektedir, aksi takdirde bu tür önlemler ürünün uygun olmadığına dair kanıtlar temelinde gerekçelendirilemez. CE işareti, bir ürünün Avrupa Birliği’nde üretildiğini göstermez. CE işareti ayrıca bir kalite işareti değildir.

Lütfen aklınızda bulundurun:

 • CE işaretini ilgili Avrupa direktiflerinde bulunmayan ürünlere ekleyemezsiniz.
 • CE işaretini ekleyerek, ürününüzün ilgili direktiflerin gerekliliklerine uygunluğundan tüm sorumluluğu alırsınız.
 • Diğer işaretler, bu işaretler CE işareti ile biçim veya anlam ile karışıklık yaratmadığı sürece ürüne yapıştırılabilir.

CE işareti aşağıdaki ‘CE’ harflerini içeren bir işarettir:

CE işaretinin harfleri ve arka planı için belirli bir renk gereksinimi yoktur. Başka bir deyişle, “CE” harflerini siyah beyaz bir arka planda yazdırmanız gerekmez. Ancak, ön ve arka plan için renk şemaları, CE logosunun açıkça görülebilmesi için yeterince tamamlayıcı olmalıdır. CE işaretinin asgari boyutu 5 mm yüksekliğinde olmalıdır. Boyut büyütülmüşse, CE harflerinin gösterildiği gibi standart sürümle orantılı olması gerekir. CE logosunun örneğini farklı dosya biçimlerinde bulabilirsiniz.

CE İşareti taşıması gereken ürünler ilgili direktiflerle belirlenmiştir. Bir ürün bir direktif kapsamına girebildiği gibi birden çok direktif kapsamına da girebilmektedir. Bu durumda üretici/ithalatçı veya distribütör ürün  ile ilgili muhakkak iyi bir araştırma yapmalıdır.

CE işaretli olması gereken ürünler:

 • İnşaat malzemeleri
 • Asansörler
 • Gaz Yakan Aletler
 • Sıcak su kazanları
 • Basınçlı kaplar
 • Oyuncaklar
 •  Kişisel Koruyucu Donanımları
 • Makinalar
 • Tıbbi cihazlar
 • In vitro tıbbi tanı cihazları
 • Ölçü Aletleri
 • Otomatik Olmayan Tartı Aletleri
 • Alçak Gerilim Cihazları
 • Elektromanyetik Uyumluluk
 • Basit basınçlı kaplar
 • Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar
 • Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar
 • Sivil kullanım için patlayıcılar
 • Yolcu Taşıma Amaçlı Kablo Üzerinde Hareket Eden Araçlar
 • Gezi Amaçlı Tekneler
 • Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları

CE işareti gerektirmeyen ürünler:

 • Kimyasallar
 • Makyaj malzemeleri
 • Gıda maddeleri
 • İlaçlar

CE ve ürünlerin CE uyumluluğundan sorumlu olan kişiler:

 • Üretici
 • İthalatçı
 • Distribütor
 • Yetkili temsilci

Üretici iseniz, sizin sorumluluğunuzdadır:

 • Uygunluk değerlendirmesi yapmak
 • Teknik dosyayı hazırlamak
 • AT Uygunluk Beyanı’nı (DoC) yayınlamak
 • CE işaretini ürüne yapıştırma

İthalatçıysanız, üçüncü bir ülkeden bir ürününüz varsa, AB dışındaki üreticinin gerekli adımları attığını kontrol etmeniz gerekir. Belgelerin mevcut olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Bununla birlikte, ürünü ithal ediyor ancak AB pazarına kendi adınızla yerleştiriyorsanız, üretici ile aynı yükümlülükleriniz var.

Bir distribütörseniz, hem CE işaretinin hem de kullanım kılavuzunun, ürün etiketinin ve diğer gerekli destekleyici belgelerin varlığını kontrol etmeniz gerekir.

 1. Ürününüz için AB gerekliliklerini belirleyin; AB genelinde gereksinimler, örneğin farklı ürünler veya ürün sektörlerini kapsayan direktiflerde belirtilmiştir. Örnek Yönetmelikler:
  • Oyuncak
  • Elektrikli ekipman
  • Makinalar
  • Tıbbi cihazlar
  • Asansörler
  • Kişisel koruyucu ekipman

  Bu direktifler, ürünlerin yerine getirmesi gereken temel şartları ortaya koymaktadır.

 2. Ürününüzün spesifik gereksinimleri karşıladığını kontrol edin; Ürününüzün tüm AB yasal gereksinimlerini karşıladığından emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Harmonize edilmiş AB standartları ürününüz için mevcutsa ürünlerinizin uygun olması gerekmektedir.
 3. Ürününüzün Onaylanmış Kuruluş tarafından test edilmesi gerekip gerekmediğini kontrol edin; Bazı ürünler için özel uygunluk değerlendirme kuruluşları (‘Onaylanmış Kuruluşlar’) ürününüzün spesifik teknik gereksinimleri karşıladığını doğrulamalıdır. Bu, tüm ürünler için zorunlu değildir. Hangi Onaylanmış Kuruluşun irtibat kuracağını belirlemek için “Nando” veritabanını kullanın.
 4. Ürününüzü test edin; Ürününüzün bağımsız bir kuruluş tarafından doğrulanması gerekmiyorsa, ürünün teknik gereksinimlere uygunluğunu kontrol etmek size aittir. Buna, ürününüzü kullanırken olası riskleri tahmin etme ve belgeleme dahildir. 3. taraf bağımsız bir laboratuvar kuruluş ile çalışmak en doğru yöntem olacaktır.
 5. Teknik dosyayı hazırlayın; Teknik dosyanız, ürününüzün teknik gerekliliklerle uyumlu olduğunu kanıtlayan tüm belgeleri içermelidir.
 6. CE işaretini iliştirin ve AT Uygunluk beyanını hazırlayın; Son olarak, CE işaretini ürününüze yapıştırabilirsiniz. İşaretleme, okunaklı ve silinmez olmalıdır. 3. adımda onaylanmış kuruluşa tabi kaldıysanız, bu kuruluşun kimlik numarasını da ürün üzerine koymalısınız. Ayrıca, ürününüzün tüm yasal gereklilikleri karşıladığını belirten bir AB uygunluk beyanını hazırlamanız ve imzalamanız gerekir.

Belirtildiği gibi, CE işaretini taşıyan ürünler, yetkililerin her türlü şartın yerine getirilmesini gerektirmediği anlamında piyasaya serbest erişim hakkına sahiptir. Ancak, bu, yetkililerin ürünün uyumluluğunu araştırma hakkına sahip olmadığı anlamına gelmez. Sadece soruşturmakla kalmazlar, ihlallere karşı da önlemler alabilirler. Bu önlemler, gerektiğinde geri çekilme, ürünlerin geri çekilmesi, cezalar ve cezai yaptırımları (para cezaları ve hapis cezası gibi) içerebilir.

Lütfen, tek bir Avrupa Birliği uygulayıcı kuruluşu veya hizmeti olmadığını unutmayın. CE mevzuatının uygulanması, AB Üye Devletlerinin ulusal yasalarına ve prosedürlerine uygun olarak, ulusal piyasa gözetim otoriteleri tarafından gerçekleştirilir. Bu ulusal piyasa gözetim otoriteleri, uyumlu olmayan ve güvensiz ürünler hakkındaki bilgileri paylaşmanın yanı sıra piyasa gözetimi kampanyalarını koordine etmek üzere birlikte çalışırlar.

Ana CE markalama direktiflerine genel bir bakış:

 1. Makine Direktifi – 2006/42 / EC
 2. Düşük Voltaj Direktifi – 2014/35 / AB
 3. EMC Direktifi – 2014/30 / AB
 4. Tıbbi Cihazlar Direktifi – 93/42 / EEC
 5. Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Yönetmeliği – 89/686 / EEC
 6. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği – Yönetmelik (AB) 305/2011
 7. Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği – 2014/68 / EU
 8. RoHS – Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması – Direktif – 2011/65 / EU
 9. Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Direktifi – 2012/19 / EU
  ATEX Direktifi – 2014/34 / AB
 10. Oyuncak Yönetmeliği – 2009/48 / EC
 11. Radyo Ekipmanları Direktifi – 12014/53 / AB
 12. Rekreasyonel El Sanatları Direktifi – 94/25 / EC
 13. Aktif İmplante Edilebilir Tıbbi Cihazlar Direktifi – 90/385 / EEC
 14. Sivil Kullanım Yönergesi için Patlayıcı – 93/15 / EEC
 15. Çevre Direktifinde Gürültü Emisyonu – 2000/14 / EC
 16. Gaz Aletleri Direktifi – 2009/142 / EC
 17. Asansör Direktifi – 1995/16 / EC
 18. Piroteknik Yönergesi – 2007/23 / EC
 19. Ölçü Aletleri Direktifi – 2004/22 / EC

CE işareti Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

CE işaretini bir ürüne yapıştırmak suretiyle, üretici, kendi ürünü için öngördüğü yürürlükteki mevzuatın temel şartlarına ve ilgili uygunluk değerlendirme prosedürlerinin yerine getirildiğine dair sorumluluk üstlendiğini beyan eder. CE işaretini taşıyan ürünlerin yürürlükteki mevzuata uygun olduğu ve dolayısıyla Avrupa Pazarındaki serbest dolaşımdan faydalandığı varsayılmaktadır.

Hayır. Aslında, ürünlerin kendilerine uygulanan yasal gerekliliklere uygunluğunun değerlendirilmesi üreticinin sorumluluğundadır. Üretici CE işaretini yapıştırır ve AB Uygunluk Beyanını hazırlar. Yalnızca kamu yararına yüksek risk teşkil ettiği düşünülen ürünler; basınçlı kaplar, asansörler ve bazı takım tezgahları, üçüncü bir tarafın, yani onaylanmış bir kuruluşun uygunluk değerlendirmesini gerektirir.

İşaret, ürüne veya ürünün veri plakasına yapıştırılmalıdır. Ürünün doğası gereği bu mümkün olmadığında, CE işareti pakete ve / veya beraberindeki tüm belgelere yapıştırılmalıdır.

Hayır. CE işareti yalnızca, ürün üretilirken gerekli tüm şartların yerine getirildiğini gösterir. CE işareti, ürünün Avrupa Birliği’nde üretildiğini göstermediğinden menşe işareti değildir. Sonuç olarak, CE işareti ile yapıştırılmış bir ürün dünyanın herhangi bir yerinde üretilmiş olabilir.

CE işaretinin sahteciliği için uygulanacak prosedürler, önlemler ve yaptırımlar, Üye Devlet’in ulusal idare ve ceza hukukunda belirtilmiştir. Suçun ciddiyetine bağlı olarak, ekonomik operatörler para cezasına ve bazı durumlarda hapis cezasına çarptırılabilirler. Bununla birlikte, ürün yakın bir güvenlik riski olarak görülmezse, üreticiyi, ürünü piyasadan çıkarmak zorunda kalmadan önce geçerli mevzuata uygun olmasını sağlamak için ikinci bir fırsat verilebilir.

Piyasa gözetimi faaliyetlerinin tarafsızlığını garanti etmek için, CE işaretinin gözetimi, Avrupa Komisyonu ile işbirliği içinde Üye Devletlerde bulunan kamu otoritelerinin sorumluluğudur.

Mesaj Bırakın, Arayıp Sizi Bilgilendirelim...