‘CE’ harfleri, Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki (AEA) genişletilmiş Tek Pazar’da işlem gören birçok üründe görünür. AEA’da satılan ürünlerin yüksek güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereksinimlerini karşılamak üzere değerlendirildiğini belirtmektedirler. AEA içerisinde yeni bir telefon, oyuncak ayı veya TV satın aldığınızda onlara CE işareti bulabilirsiniz. CE işareti, tüm şirketleri aynı kurallara tabi tutarak adil rekabeti de desteklemektedir.

Bir imalatçının CE işareti ekleyerek ürünün CE işareti için tüm yasal şartları yerine getirdiğini ve AÇA genelinde satılabileceğini bildirir. Bu, AEA’de satılan diğer ülkelerde yapılan ürünler için de geçerlidir.

CE işaretinin AÇA içindeki işletmeler ve tüketicilere getirdiği iki temel avantaj vardır:

İşletmeler, CE işareti taşıyan ürünlerin AEA’da kısıtlama olmaksızın ticaret edilebileceğini biliyor.

Tüketiciler, tüm AÇA boyunca aynı seviyede sağlık, emniyet ve çevre korumasından faydalanmaktadırlar.

CE işareti, AB’nin iç pazar, Sanayi, Girişimcilik ve KOBİ’ler Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen uyum mevzuatının bir parçasıdır. Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması için CE işareti Çevre Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir. AB ürün kurallarının uygulanmasına ilişkin kapsamlı rehberlik Blue Guide’da bulunabilir.

Bu web sitesi, bir ürünün AÇA pazarına yerleştirilmesi sırasında üreticiler, ithalatçılar ve distribütörlerin sorumlulukları hakkında bilgi sağlar. Ayrıca tüketicileri CE işaretinin getirdiği haklar ve kazançlar konusunda bilgilendirir.

Ülkenizde CE işareti hakkında bilgi arıyorsanız, Avrupa İşletme Ağı’na başvurun veya AEA’daki kontak noktalarının listesini kontrol edin.