CE işaretini Çin İhracat işaretinden nasıl ayırt edersiniz?

Birçok marka, ürünlerinin nihai müşteri için güvenli olduğunu iddia ederek AB bölgesi içinde sattıkları ürünlerinin üzerine CE işareti koyar. Ama bu her zaman böyle değil! Bazen bir ürün üzerinde gördüğünüz CE işaretinin sahte olabileceğini biliyor musunuz? Muhtemelen, cevabınız “HAYIR” dır ve bu kesinlikle normaldir. Bu nedenle, bu yazıyı, gerçek CE işaretini sahte CE “Çin ihracatı” işaretinden nasıl ayırt edeceğimize dayanarak oluşturduk.

CE işaretini taşıyan bir ürünün güvenli olduğu varsayımı vardır, çünkü CE işareti ürünün ilgili ve katı AB direktiflerine ve standartlarına uygunluğunu gösterir. Bu işaret, tedarik zincirindeki herkese ancak en önemlisi tüketiciye fayda sağlar.

Bu sembollerin anlamında çok büyük bir fark var ve insanların bunları ayırt etmeleri gerekiyor. Bu nedenle, bir CE ve “Çin ihracatının” işaretlerinin ne olduğunu belirtelim.

Resmi CE işareti

CE işareti, ürünlere sağlık ve güvenlik veya çevre koruma ile ilgili ilgili AB direktiflerinin temel gerekliliklerine uygunluğunu belirtmek için uygulanan bir semboldür. “CE” harfleri bir kısaltmadır ve kelimenin tam anlamıyla “Avrupa Uygunluğu” olan Fransızca “Conformité Européene” ifadesinden gelir. CE İşareti, Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde satılan belirli ürünler için zorunludur.

Bazen, CE işaretinin yanı sıra, ürünün sertifikasyonunu yapmak için gereken ilgili Onaylanmış kuruluşun kimlik numarasını gösteren bir kod görülebilir.

CE “Çin ihracat” işareti

CE “Çin ihracatı” işareti, Çin’de üretilen ve ihraç edilen ürünlerin hepsinde görülmez. Bu işaret benzer bir tasarıma sahiptir ve eğer onu gerçek CE işaretinden nasıl ayırt edeceğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Sonuç olarak, ürününüzün CE işaretli ve kullanımı güvenli olduğunu düşünebilirsiniz. “Çin ihracatı” işareti, resmi bir Avrupa markası değildir ve sahte olarak kabul edilir. Çin’deki pek çok fabrika, bu işareti ürünlerinde uygulamaktadır ve sonrasında piyasaya sürmektedir. Bu tür ürünler herhangi bir risk değerlendirmesi, güvenlik değerlendirmesi veya testi yapmamıştır. İlgili CE standartlarına karşı onaylanmamışlardır ve AB pazarına yerleştirilmeleri yasadışı bir eylem olarak görülür. Genel olarak, CE “Çin İhracat” işaretini taşıyan ürünler, tasarımlarında kabul edilebilir olmaktan tamamen tehlikeye kadar kalite bakımından çeşitlilik gösterir. Bu işareti çok sık görebileceğiniz ürünlere iyi bir örnek güç kaynaklarıdır. 

Her iki CE işareti arasındaki fark

Her iki işaret arasındaki farkı daha iyi anlamak için, yukarıdaki resimde sunulan yan yana karşılaştırmaya bakın. Gördüğünüz gibi, fark sadece anlam değil, “Çin’in ihracat” işareti resmi Avrupa CE İşareti’ne benzese de, boyutlarına veya oranlarına saygı göstermiyor. Bu bakımdan, harfler aynı şekilde oluşturulur, ancak aralarındaki boşluklar farklıdır. Dolayısıyla, bu tam olarak iki işareti farklılaştıran şeydir. Doğru bir CE işareti, C karakteri tarafından çizilen dairesel profilde E başlangıcına sahiptir.

AB bölgesinde satılan ürünler ağır düzenlemelere tabidir ve genellikle güvenlidir. Bununla birlikte, teknik belgelere ilişkin onayları aldıktan sonra, paradan tasarruf etmek için unsurları ortadan kaldıran diğer yandan belirli ürünün güvenlik veya uzun ömürlülüğü pahasına olan etik dışı şirketler de vardır.

Yasal etkiler

Avrupa Komisyonu ve ulusal makamlar, AB bölgesinde satılan tüm ürünlerin resmi CE işaretini taşımasını sağlama sorumluluğuna sahiptir. Sahteciliği önlemek için çeşitli önlemler, prosedürler ve yaptırımlar oluşturulmuştur ve bunların hepsi ilgili ulusal idari ve cezai mevzuata göre değişir. Bazı durumlarda, ekonomik operatörler para cezasına ve diğerlerinde hapis cezasına çarptırılabilirler. Sonunda, yasal çıkarımlar, suçun ciddiyetine bağlıdır. Üreticinin, AB pazarından çıkarmaya zorlanmadan önce, ürünün geçerli mevzuata uygunluğunu doğrulama fırsatı da olabilir.

Ek olarak, herhangi bir müşterinin belirli bir ürünün CE işaretinin sahte olduğundan şüpheleniyorsa veya ürünün güvenliği ile ilgili endişeleri varsa, ilgili ulusal piyasa gözetim otoriteleri ile iletişime geçmeleri önerilir.