CE işareti

Birçok ürün, AEA’da satılabilmeden önce CE işareti gerektirir (AB + İzlanda, Lichtenstein ve Norveç). CE işareti, ürününüzün değerlendirildiğini ve AB güvenlik, sağlık ve çevre koruma gerekliliklerini karşıladığını ispatlamaktadır. AEA’nın içinde ve dışında üretilen ve daha sonra AÇA içinde pazarlanan ürünler için geçerlidir.

 

CE işareti yalnızca AB spesifikasyonlarının tanıtıldığı ürünler için geçerlidir.

 

CE işaretini ürününüze yapıştırmak için, ürününüzün tüm AB genelinde gereklilikleri yerine getirdiğini ispatlayan bir teknik dosyayı bir araya getirmelisiniz. Ürünün üreticisi olarak, tüm gereksinimlere uygunluğu beyan etmekle yükümlüsünüz. Ürününüz CE işaretini taşıdıktan sonra, CE işareti ile ilgili tüm destekleyici belgeleri distribütör ve / veya ithalatçı firmalara sağlamanız gerekebilir.

 

CE işareti nasıl elde edilir?

Üreticiler için farklı adımlar vardır:

 

  1. Ürününüz için AB gerekliliklerini belirleyin

AB genelinde gereksinimler, örneğin farklı ürünler veya ürün sektörlerini kapsayan direktiflerde belirtilmiştir:

 

Oyuncak

Elektrikli ekipman

makinalar

Tıbbi cihazlar

Asansörler

Kişisel koruyucu ekipman

Bu yönergeler, ürünlerin yerine getirmesi gereken temel şartları ortaya koymaktadır.

 

  1. Ürününüzün spesifik gereksinimleri karşıladığını kontrol edin

Ürününüzün tüm AB yasal gereksinimlerini karşıladığından emin olmak size kalmış. Uyumlu Avrupa standartları ürününüz için mevcutsa ve bunları üretim sürecinde takip ediyorsanız, ürününüzün ilgili AB yönergelerinde belirtilen gereksinimlerle uyumlu olduğu varsayılmaktadır.

 

Standartların kullanımı gönüllüdür – bunları kullanmak zorunda değilsiniz. İlgili AB yönergesinde belirtilen temel şartları yerine getirmek için diğer teknik çözümleri de tercih edebilirsiniz.

 

  1. Ürününüzün Onaylanmış Kuruluş tarafından test edilmesi gerekip gerekmediğini kontrol edin

Bazı ürünler için, özel uygunluk değerlendirme kuruluşları (Onaylanmış Kuruluşlar) ürününüzün spesifik teknik gereksinimlerini karşıladığını doğrulamalıdır. Bu, tüm ürünler için zorunlu değildir. Davada hangi Onaylanmış Kuruluşun irtibat kuracağını belirlemek için “Nando” veritabanını kullanın.

 

  1. Ürününüzü test edin

Ürününüzün bağımsız bir organ tarafından doğrulanması gerekmiyorsa, ürünün teknik gereksinimlere uygunluğunu kontrol etmek size aittir. Buna, ürününüzü kullanırken olası riskleri tahmin etme ve belgeleme dahildir.

 

  1. Teknik dosyayı derleyin

Teknik dosyanız, ürününüzün teknik gerekliliklerle uyumlu olduğunu kanıtlayan tüm belgeleri içermelidir.

 

  1. CE işaretini iliştirin ve bir uygunluk beyanı taslağı hazırlayın

Son olarak, CE işaretini ürününüze yapıştırabilirsiniz. İşaretleme, okunaklı ve silinmez olmalıdır. 3. adımda onaylanmış bir vücuda girmek zorunda kaldıysanız, bu vücudun kimlik numarasını da ürün üzerine koymalısınız. Ayrıca, ürününüzün tüm yasal gereksinimleri karşıladığını belirten bir AB uygunluk beyanını hazırlamanız ve imzalamanız gerekir.

 

İthalatçılar

Üreticilere ürün uyumu sağlanması ve CE işaretinin eklenmesinden sorumlu olmakla birlikte, ithalatçılar piyasaya sürdükleri ürünlerin geçerli şartlara uygun olmasını ve Avrupa halkı için risk oluşturmamasını sağlamalıdır. İthalatçı, AB dışında imalatçının gerekli adımları attığını ve belgelerin talep üzerine mevcut olduğunu doğrulamak zorundadır.

 

Distribütörler

Distribütörlerin, hangi ürünlerin CE işareti ve birlikte gelen dokümantasyonu taşıması gerektiği gibi yasal gerekliliklerle ilgili temel bilgilere sahip olmaları ve açıkça uyumsuz ürünleri tespit edebilmeleri gerekir. Ayrıca, ulusal makamlara, gerekli önlemlerin alındığına dikkatli davrandıklarını ve üreticiden veya ithalatçısına teyit ettiklerini gösterebilmeleri gerekir. Dahası, bir distribütör gerekli belgeleri almaya yönelik çabalarında ulusal makamlara yardımcı olabilmelidir.