Makine CE Belgelendirme

MAKİNE CE BELGELENDİRME

Makineler,Kaldıraç, eğik düzlem, çıkrık gibi basit makinelerden, modern bir otomobil gibi çok karmaşık sistemlere kadar geniş bir yelpaze içindeki aygıtları kapsarlar.

Hayatımızı kolaylaştırmak amacı ile sürekli gelişen Makineler beraberinde ürün güvenliği hususunu da getirmektedir.

 

Makine CE Belgesi/ İşareti Avrupa Birliği ve Türkiye’nin teknik mevzuatına uyumu kapsamında geliştirilen ve üretimi tamamlanan nihai ürünün, temel güvenlik seviyelerine uygun olduğunu gösteren işarettir.

MAKİNELER HANGİ YÖNETMELİKLERE UYMAK ZORUNDADIR?

Makineler başta 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği olmak üzere,artık makineler birçok elektronik aksam içerdiğinden dolayı 201/35/AB Alçak Gerilim Yönetmeliği ve 2014/35/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğine uygun şekilde üretilmek zorundadır.

Üretici veya AB’deki yetkili temsilcisi, CE işareti koymadan önce ürünün geçerli direktiflerin gerekliliklerine uygunluğunu beyan etmeli ve bu durumda ürünün yasal sorumluluğunu üstlenmelidir. Bu nedenle, ilgili direktiflerin gerekliliklerini ve bu gerekliliklere uygunluğu göstermek için test kanıtı olan bazı belgesel kanıtların olması önemlidir.

MAKİNE CE BELGELENDİRME SÜRECİNDE NASIL YARDIMCI OLUYORUZ?

Uzman mühendislerimiz ve teknik altyapımızla Makinelerinizin CE belgelendirmesini titizlikle sağlıyoruz:

  • 2006/42/AT EK I Temel sağlık ve güvenlik gereklilikleri incelemesi
  • TSEN 60204-1 Makinalarda güvenlik / Makinaların elektrik donanımı / bölüm 1: Genel kurallar
  • TS EN ISO 12100:10 Makinalarda güvenlik / Tasarım için genel prensipler / Risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması
  • Makine özelliğine göre B veya C Tipi Standartlarına göre İnceleme
  • EMC Testleri (Talep halinde sahada yapılabilmektedir.)
  • Teknik Dosyanın Hazırlanması
  • AT Uygunluk Beyanı Oluşturulması

 

2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği ve Harmonize Standartlar Bakış Açısı

A TİPİ STANDARTLAR

A tipi Standartlar Tüm makineler için geçerli olan temel tasarım ilkelerini ve temel kuralları belirlerler. Yalnızca bu standartları uygulamak Makine Emniyeti Yönetmeliğini doğru uygulanması için temel bir çerçeve vermesine rağmen, tek başına uygulanması Yönetmeliğin ilgili temel sağlık ve güvenlik kuralları için  yeterli değildir.

Örnek:

TS EN ISO 12100:2010 Makinalarda güvenlik / Tasarım için genel prensipler / Risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması

Bu standartın hükümleri bütün makinalarda geçerlidir.

 

B TİPİ STANDARTLAR

B-tipi standartları makine kategorilerinin geniş bir yelpazesinde kullanılan makine güvenliği standartlarıdır. B tipi Standartlar çoğu makine ve ürün grubu için Makine Emniyeti Yönetmeliğinin talep ettiği temel gereklilikleri sağlamak için yeterlidir.B tipi Standartlar  Güvenliğin sağlanma şeklini gösteren standartlardır.

Bağımsız olarak piyasaya sürülen güvenlik bileşenlerinin özelliklerini veren B tipi standartların uygulanması, ilgili güvenlik bileşenlerine ve standartların kapsadığı temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluk varsayımını verir.

Örnek:

TS EN ISO 13849-1 Makinelerde güvenlik- Kumanda sistemlerinin güvenlikle ilgili kısımları- Bölüm 1: Tasarım için genel prensipler

TS EN 60204-1 Makinalarda güvenlik – Makinaların elektrik donanımı – bölüm 1: Genel kurallar

C TİPİ STANDARTLAR

C tipi Standartlar ürünler için uygulanan özel standartlardır. C tipi Standartlar A ve B tipi Standartlara atıfta bulunabilirler. Belirli bir makine veya makine grubu için hazırlanan detaylı güvenlik standartlarıdır.

Örnek:

TS EN 303-5 Kazanlar-Bölüm 5: Katı yakıtlı kazanlar elle ve otomatik yüklemeli, anma ısı gücü 300 kw’a kadar-Terim ve tarifler, özellikler, deneyler ve işaretleme